Gümrük Müşavirliği

Firmamız, uzun yıllardan beri  ithalat ve ihracat gümrükleme faaliyetleri uygulamakta olup deneyimli kadrosu ile birlikte sektörde hak ettiği yeri almıştır. Kuruluşundan bu güne kadar teknolojiye ve gelişime açık yapısı, güven konusunda ki hassasiyeti ile müşteri hak ve hizmetlerinde kusursuz bir yapı içerisinde bulunmaktadır. Firmamız, sağladığı olanaklar doğrultusunda müşterilerine sonsuz güven vermektedir. 

Gümrük mevzuatı çerçevesinde, firmanız lehine her türlü yasal ve pratik çözümü üretebilecek bilgi ve deneyime sahip bulunmaktayız. Amacımız deneyim ve tecrübemiz ile meslek heyacanımızı sizlerle paylaşmak, sizlere hızlı, güvenilir ve kaliteli bir hizmet verebilmektir.

Gümrük Müşavirliği olarak, ekip ruhu ile çalışan, büyük ölçekliden küçüğüne kadar tüm müşterilerimizin beklentilerini aşan hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini sağlayan; gümrük müşavirliği hizmetlerinde güvenilir, kurumsallığını tamamlamış ve bunu sürekli halde tutmayı hedefliyoruz.

ETİK DEĞERLERİMİZ


• Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.
• Güvenilirlik, tarafsızlık ve bağımsızlık tüm iş ilişkilerimizde bize yön veren temel ilkelerdir.
• İş sahiplerinin ticari menfaat ve yasal haklarının korunmasına özen gösterirken kamu menfaatinin korunmasını da öncelikli sorumluluğumuz kabul eder, işlerimizi bu bilinçle yönetiriz.
• Mesleki bilgi ve becerimizi kullanırken ülke kaynaklarının etkin kullanımı, çevre duyarlılığı gibi sorumluluklarımıza uygun kararlar vermeye özen gösteririz.
• Açıkladığımız beyan ve sunduğumuz raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği gösterir, konu olan bilgileri doğru, anlaşılabilir biçimde ve zamanında sunarız.
• Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde öncelikli değerlerimiz olarak kabul ederiz.
• Bilgi güvenliğine önem verir, müşterilerimize ait özel ticari bilgileri paylaşmaz, çalışanlarımız tarafından paylaşılmasına göz yummayız.
• İş etiğinin yazılı kurum kültürümüzün yapı taşı haline gelmesi için azami gayret ve özeni gösteririz.
• Yönetici ve çalışanlarımızı çıkar çatışmalarından uzak tutacak bilinç, kural ve uygulamalarla donatır, mevcut görevlerinden yararlanarak kişisel çıkar sağlamalarını önler ve denetleriz.
• Temsil etkinliklerini (kutlama, ikram, ağırlama) yasalarımızın, dernek tüzüğümüzün ve etik kodumuzun belirlediği şekilde uygularız. Çalışanlarımızın, tarafsız karar ve davranışlarını etkileyecek hediyeler almalarına ve aynı amaçla hediye vermelerine müsaade etmeyiz.
• Faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alırız.
• İşlemlerimizde yolsuzluklara yol açmayız, göz yummayız.
• Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını gözetir, tüm uygulamalarımızı bu yönde geliştiririz.
• Kayıt dışı istihdamda bulunmayız; çalışan sağlığı ve güvenliğini gözetir, adil istihdamı destekleriz.
• Toplumsal birlik ve sosyal duyarlılığı artırıcı çalışmalarda bulunur; sosyal sorumluluklarımızın bilinci ile hareket eder ve bu bilinci tüm iş çevremizle paylaşırız.
• Bütün bu iş etiği ilke, anlayış ve uygulamalarımızın iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dâhil tüm etki alanlarımıza yayılmasını sağlayacak uygulamalar geliştiririz.
• Mesleki saygınlığımıza zarar verecek davranışlardan kaçınırız.
• Meslek Etik Kurulunun vereceği kararlara saygı duyarız.
• Meslek unvanımız dışında geçmiş unvanımızı kullanmayacağımızı beyan ve kabul ederiz.

YASALARA KOŞULSUZ UYARIZ
İşimizi yerine getirirken uyulması gereken tüm yasal şart ve mevzuatlara uygun davranır.