07 Aralık İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/49)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/49)

7 Aralık 2016 Tarihli ve 29911 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/49)” e ilişikten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161207-7.htm

Okuma : 1523